Team Tech 2017-4/22

Samodzielna Pracownia Parazytologii
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie

KIEROWNIK PROJEKTU
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Działalność Pracowni

Opis projektu

TEAM-TECH 4/2017

"Innowacyjna immunoterapia chorób autoimmunizacyjnych z użyciem limfocytów T CD8 aktywowanych czynnikami pochodzenia pasożytniczego"


Projekt jest finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Zaburzenia w aktywności limfocytów regulatorowych stanowią jedną z głównych przyczyn chorób autoimmunizacyjnych. Przywrócenie właściwej aktywności tych limfocytów, w tym limfocytów T regulatorowych CD8 (Treg CD8(+)), dla których wcześniejsze badania wykazały silny potencjał w hamowaniu procesu autoimmunizacyjnego, ma istotne znaczenie dla przywrócenia prawidłowego funkcjonowania organizmu. W ramach badań, komórki krwi obwodowej pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i łuszczycą poddawane są działaniu immunomodulujących czynników produkowanych przez nicienie jelitowe w celu zwiększenia liczby i/lub aktywności limfocytów T regulatorowych CD8(+). Określane są zmiany w limfocytach na poziomie receptorowym oraz zmiany indukowane w szlakach sygnałowych, a także wpływ tej populacji komórek na inne populacje limfocytów. Podjęta zostanie również próba wytypowania i zsyntetyzowania białka/białek o aktywności immunomodulującej, indukujących te zmiany. W ramach projektu zaplanowano także szereg badań in vitro mających na celu sprawdzenie bezpieczeństwa zastosowania limfocytów Treg CD8(+) w immunoterapii.

Wyniki uzyskane w ramach projektu mogą stać się realną podstawą do opracowania nowej strategii terapeutycznej chorób autoimmunizacyjnych, która wykorzystuje bardzo silny potencjał immunoregulacyjny pasożytów, bez wprowadzenia żywych organizmów i czynników pochodzenia pasożytniczego do organizmu.
Partnerzy projektu

TEAM-TECH 4/2017

Zakład Parazytologii,
Zakład Fizjologii Zwierząt

Instytut Biologii Funkcjonalnej
i Ekologii

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytecki Ośrodek

Transferu Technologii

Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW)

 

Klinika Dermatologii

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Katedra i Klinika Neurologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika Neurologii

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Celon Pharma S.A.

Nasz zespół

Pracownia Parazytologii

Obecnie 7 Pań

dr hab. n. med. i n. o zdr.

Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Kierownik Projektu

dr n. biol.

Maja Machcińska

Post Doc

mgr biol.

Magdalena Głaczyńska

Doktorant, Stypendysta

lek. med., mgr biol.

Ludmiła Szewczak

Doktorant, Stypendysta


mgr biol.

Marta Maruszewska-Cheruiyot

Specjalista Inżynieryjno - Techniczny

-

Martyna Michniowska

Magistrant, Stypendysta

-

Ula Zawadzka

Magistrant, Stypendysta

Nowości

News

Aktualności, artykuły, publikacje

Maruszewska-Cheruiyot M., Stear M.J. & Donskow-Łysoniewska K. Galectins
- important players of the immune response to CNS parasitic infection. Brain, Behavior, & Immunity – Health, doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100221, 2021.

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ

11 lutego, 2021

W dniu dzisiejszym tj. 11.02.2021 Ula Zawadzka obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Identyfikacja czynników transkrypcyjnych w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane” i zdała egzamin dyplomowy z wynikiem 5!

GRATULUJEMY!

Maruszewska-Cheruiyot M., Szewczak L., Krawczak-Wójcik K., Głaczyczyńska K. & Donskow-Łysoniewska K. The production of excretory-secretory molecules from Heligmosomoides polygyrus bakeri fourth stage larvae varies between mixed and single sex cultures. Parasites & Vectors 14. doi.org/10.1186/s13071-021-04613-9, 2021.

GŁACZYNSKA M., MACHCINSKA M. & DONSKOW-LYSONIEWSKA K. Effects of Different Media on Human T Regulatory Cells Phenotype. In Vivo 35: 283-289, doi:10.21873/invivo.12257, 2021 (IF 2020 1.541).

SZEWCZAK L. & DONSKOW-ŁYSONIEWSKA K. Cytokines and Transgenic Matrix in Autoimmune Diseases: Similarities and Differences. Biomedicines 8(12): 559, doi:10.3390/biomedicines8120559, 2020 (IF 2019 4.717).

Praca podejmuje temat udziału ścieżek sygnałowych w regulacji aktywności limfocytów T w chorobach autoimmunizacyjnych.


Wydarzenia

Events

Najważniejsze wydarzenia związane z projektem

20 kwietnia, 2018

Rozpoczęcie prac nad projektem

23 czerwca, 2019

Zarządzanie wydajnością

Projekt prowadzony jest zgodnie z koncepcją Performance Management.

Galeria

Prace nad projektem

Zdjęcia z pracy naszego zespołu

60%

Ukończono

250

Analizy (pobrania)

7

Prelekcji

360+

Kontaktów

Kontakt

Napisz do nas

Odpowiemy na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Kozielska 4, Polska

E-mail

team-tech@wihe.pl

Tel

+48 261 853 055


Logo FNP, UE, FEIR

Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Logo Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
Logo RP